----Σχετικά με το project iFUNFoods----

To iFUNFoods αποβλέπει στην παραγωγή καινοτόμων τροφίμων με ακινητοποιημένες καλλιέργειες γαλακτικών βακτηρίων σε φυσικά πρεβιοτικά υποστρώματα (ξηρούς καρπούς, φρούτα, δημητριακά, κλπ) και στη μελέτη τυχόν ευεργετικών ιδιοτήτων των συγκεκριμένων καλλιεργειών στον άνθρωπο. Αποτελεί, επομένως, ένα φιλόδοξο ερευνητικό έργο 3 ετών που επικεντρώνεται στην κλιμάκωση καινοτόμων τεχνολογικών διεργασιών για την παραγωγή προβιοτικών συστατικών, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, χρησιμοποιώντας μοντέλα πειραματοζώων και στην επιβεβαίωση των ωφέλιμων ιδιοτήτων τους, διεξάγοντας κλινικές μελέτες. Πρόκειται για μία καθετοποιημένη προσέγγιση που στοχεύει στην απομόνωση «άγριου» τύπου στελεχών γαλακτικών βακτηρίων από βιολογικά δείγματα, όπως παραδοσιακά ζυμωμένα τρόφιμα, την αξιολόγηση και τον χαρακτηρισμό τους και ακολούθως στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και παραγωγή συμβιωτικών συστατικών τροφίμων που ενισχύουν τη ζωτικότητα και αυξάνουν το χρόνο ζωής των προβιοτικών στελεχών, προσφέροντας ωφέλιμες ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου.

---- Τελευταία Νέα ----