1

Η ομάδα του iFUNFoods παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του έργου iFUNFoods με μορφή αναρτημένης εργασίας (poster) με τίτλο "Developing effective functional constituents for inserting probiotic cultures in foods" στο Διεθνές Συνέδριο Probiota-2019 στην Κοπεγχάγη στις 13-15 Φεβρουαρίου 2019. Η συμμετοχή σε ένα συνέδριο του είδους αποτελεί μεγάλη ευκαιρία αλληλεπίδρασης με μεγάλους επιστήμονες και κορυφαίους επαγγελματίες του τομέα των προβιοτικών. Ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο 2018, το έργο στοχεύει στην επικύρωση και την κλιμάκωση μιας εργαστηριακής διαδικασίας για την παραγωγή συμβιωτικών συστατικών τροφίμων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ελληνικά εθνικά ταμεία μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Aνταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στα πλαίσια του έργου «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-03846).