Προκαταρκτικά αποτελέσματα στα καινοτόμα βιοπληροφοριακά εργαλεία αλληλούχισης που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου iFUNfoods παρουσιάστηκαν στην Probiota 2020 που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 10-12 Φεβρουαρίου 2020. Σημειώνεται πως η αναρτημένη εργασίας μας (poster) επιλέχθηκε ανάμεσα στις 3 μελέτες που παρουσιάστηκαν στο Frontiers Session, κατά το οποίο ακολούθησε διεξοδική συζήτηση.

                                                                          20191204 134854    received 488499805199443  received 647248432683938