Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου iFUNFoods στο International Probiotics Association (IPA) World Congress and Probiota Americas 2021 Digital Summit


Αποτελέσματα του έργου IFUNFoods παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο International Probiotics Association (IPA) World Congress and Probiota Americas 2021 Digital Summit στις 15-17 Ιουνίου 2021 στην Eνότητα Scientific Frontiers Hub ως αναρτημένη εργασία (poster). Παράλληλα, η κύρια ιδέα του έργου και οι καινοτόμες τεχνικές που εφαρμόζονται ηχογραφήθηκαν ως podcast το οποίο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της Διεθνούς ‘Ενωσης για τα Προβιοτικά (IPA).

                                                                                Picture1