Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου iFUNFoods στο Agriculture and Health Summit “Cultivating Gut Health at the Crossroads of Food and Medicine“


Σημαντικά αποτελέσματα του έργου iFUNFoods παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Agriculture and Health Summit “Cultivating Gut Health at the Crossroads of Food and Medicine “ στις 11-13 Οκτωβρίου 2021 ως μαγνητοσκοπημένο βίντεο.

                                                                                Picture1