Η ομάδα του iFUNFoods στο IPA World Congress – Probiota 2023

Τα πρόσφατα ευρήματά μας για τα νέα στελέχη γαλακτοβακίλλων παρουσιάστηκαν στο IPA World Congress - PROBIOTA 2023 φέτος στη Βαρκελώνη.

Μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας της ομάδας μας (Παρασκευή Σώμαλου, Ελευθερία Ιερωνυμάκη, Ρία Φειδάκη, Ιωάννα Πράπα, Ιωάννης Κουρκουτάς, Χρήστος Τσατσάνης, Νότης Αργυρίου και Παναγιώτης (Τάκης) Πανάς) από το ΔΠΘ, ΕΚΕΤΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΚΥΚΛΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ που εκπονείται τα τελευταία 4 χρόνια σχετικά με την επίδραση των νέων προβιοτικών στελεχών στην υγεία με τη χρήση ζωικών μοντέλων παρουσιάστηκαν στο session Scientific Frontiers.

Eυχαριστούμε ιδιαίτερα τους συναδέλφους Παναγιώτη (Τάκη) Πανά και Παρασκευή Σώμαλου για την εκπροσώπηση του έργου iFUNFoods στο IPA World Congress – Probiota 2023.

Picture1