Image
Image
Image
Image
Image

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1973 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 με την εισαγωγή φοιτητών στα Tμήματα των Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη και της Νομικής στην Κομοτηνή. Ονομάστηκε «Δημοκρίτειο» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα του Νομού Ξάνθης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων της χώρας από άποψη ενεργού φοιτητικού πληθυσμού. Το Δ.Π.Θ. αναπτυγμένο γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, με 8 Σχολές, 20 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000 (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα συνεχίζει να αποτελεί το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Μάθετε περισσότερα  εδώ.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιδρύθηκε το 2005 σε εξέλιξη της πολύχρονης εργασιακής εμπειρίας των στελεχών του στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης και πιστοποίησης των επιχειρήσεων. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, σε συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, έχει συμβάλει έως σήμερα στην πιστοποίηση περισσότερων από 300 επιχειρήσεων 50 διαφορετικών δραστηριοτήτων που ανήκουν στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων φορέων του δημόσιου τομέα.
Μάθετε περισσότερα εδώ.

 

Το ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2000 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, έχοντας ως κύρια αποστολή του την προαγωγή της καινοτόμου έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αφοσιωμένο σε αυτόν τον σκοπό, το ΕΚΕΤΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας για την παροχή λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας.
Μάθετε περισσότερα εδώ.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα 40 χρόνια λειτουργίας του έχει αναδειχθεί σε ένα έντονα εξωστρεφές και καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα με σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις και ξεχωριστή παρουσία στις διεθνείς κατατάξεις. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πέντε σχολές (Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας), με δεκαέξι τμήματα που καλύπτουν έναν ευρύτατο επιστημονικό χώρο.
Μάθετε περισσότερα εδώ.

Η εταιρεία Αχαϊκό «Εντελβάις» δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της ζαχαροπλαστικής, παγωτού και αρτοποιίας από το 1974 στην Πάτρα. Η παραγωγή των προϊόντων βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση παραδοσιακών τεχνικών και μηχανικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα αλλά και η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων.
Μάθετε περισσότερα εδώ.